En kreativ hverdag.

Nytt år og nye muligheter. Men – noen ganger føler vi at det står stille, at kreativiteten forsvinner i et ullent tomrom. Heldigvis finnes det forbilder som minner oss om at kreative øvelser kan være en lang prosess. For å løfte blikket og hente inspirasjon valgte vi å besøke Vigeland-museet. Her kan vi se hvordan Vigeland arbeidet, hans ideer, tegninger og gipsavstøpninger som resulterte i skulpturer som bl.a. kan sees i Vigelandsparken, verdens største skulpturpark. Hans visjon, enorme arbeidskraft og kreativitet er imponerende. Se for deg Monolitten, en 17 meter høy granittblokk som ble til 121 kropper som slynger jeg rundt en ”stolpe”. Det tok 3 steinhuggere 13 år å utføre dette prosjektet. Parken inneholder over 200 skulpturer i granitt, bronse og smijern. Hvor mange årsverk snakker vi om ? Men – Vigelandsparken er ikke resultatet av en opprinnelig samlet visjon, men er blitt til, ledd for ledd, gjennom mer enn 40 år. I museets mange kreative rom kan du se skisser og modeller av ulike arbeider. Og – sammensetningen av skulpturer, farger og lys i rommet skaper en ekte følelse av hva Vigelands livsverk inneholder. Ønsker du inspirasjon og motivasjon så anbefaler vi Vigeland-museet.

Foto @Bjørn Johan Stenersen/nyanser.no

Finding creativity
A new year offer new possibilities. However, there are times when we feel our creativity is at a standstill. Everyone does now and then. Luckily, we know that others have had long and slow creative processes before us that led to some great works. To gather a bit of inspiration we took the trip to the VIgeland Museum in Oslo. The museum displays the works, ideas and sketches of sculptor Gustav Vigeland who was the creator of the Vigeland Sculpture Park, the world’s largest sculpture park made by one single artist. His visioin and work capacity is highly impressive. Just picture The Monolith, a 17 metre tall granite block turned into 121 naked human bodies clinging to the centre column. It took 3 sculptors 13 years to finish this project. The park contains more than 200 sculptures in granite, bronze and wrought iron. An impressive feat indeed, that took more than 40 years to complete. In the many rooms of the museum you can see sketches and miniatures of the works that fill the park. Here, where sculptures, colours and natural light meet, one gets a real sense of the life work of Gustav Vigeland. If you are looking for inspiration, look no further.