Enkelt, ekte og helt naturlig.

Vi ser at mange unge designere i dag er sterkt knyttet til naturen og opptatt av å utnytte ressursene best mulig. De utfordrer vår materialkunnskap og velger gamle håndverksteknikker for å fange vår oppmerksomhet. På denne måten blir også vår kulturhistorie tilgjengelig for nye generasjoner. Litt av vår egen historie fant på loftet hos bestemor.
La deg inspirere – god helg.

HundekjeksSleiver

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Genuinely natural
We see a lot of young designers these days taking an interest in nature, wanting to exploit resources in more sustainable ways.
Many choose to use old fashioned manual techniques of handicraft, and in our modern age that certainly gets our attention. By keeping these traditions alive we also make parts of our cultural history available to coming generations.
We found some of our own history in granma’s attic.
Be inspired – have a good weekend.