Hengende hage.

Babylons hengende hager var visstnok et av oldtidens syv underverker. Historien forteller at Nebukadnesar bygget denne for å behage sin medinske dronning. Og nettopp det er jo et bra tips. Hengende planter er estetisk vakre, avslappet og rolig. De gir en behagelig følelse av sol og sommer, som igjen stimulerer vår mentale stemning. ved kjøkkenvinduet kan du benytte krydderplanter, – i stuen grønne planter eller kaktus som krever litt mindre lys. På terrassen …
Joda, – litt av 70-tallet er tilbake.
Vi var så heldige å få hjelp av ac design på Bærums Verk. Ann Cecilia gjorde noen grep på sin eksisterende design og noen dager senere kunne vi hente hengepotter i keramikk, skreddersydd til formålet.

hengende hage 1hengende-hage

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Hanging gardens
The Hanging Gardens of Babylon were one of the seven ancient wonders of the world. It is said that Nebuchadnezzar built it to please his Median wife. We will take our cue from him.
Plants in hanging pots are aesthetically pleasing, and create a calm, relaxed atmosphere. They provide a little touch of the summer sun, affecting our state of mind. Use spice plants in the kitchen, green plants or cacti, requiring less light, in the living room. On the terrace …
The 70s are back.
We were lucky to get a little assistance form AC Design at Bærums Verk. Ann Cecilia made some changes to her existing designs, allowing us to pick up tailor made ceramics pots just a few days later.