Kneip.

Kneip er et mangfold av natur, materialbruk, kreativitet og ekte håndverk. Jørgen Platou Willumsen og Stian Korntved Ruud beveger seg i et landskap mellom kunst og design i et bredt spekter av uttrykk og teknikker. Til tider er de svært ulike, men under konseptet KNEIP er det fokus på kunsthåndverk med rene funksjonelle og estetiske egenskaper.
– Vi har en materiellbasert prosess. Tenker, snakker og tegner for deretter å komme oss så fort som mulig ut i verkstedet for å teste ut materialer, sier Stian.

Jørgen og Stian skal også være med på salgsutstillingen UNiK på Galleri Format som åpner i november, og vi gleder oss til å se både design og valg av materiale.

UNiK
Hver eneste kunsthåndverker er unik. Hvert eneste produkt er unikt. At vi samles i Galleri Format gjør oss til et unikt fellesskap av kunsthåndverkere og designere. Salgsutstillingen vil ha et blandet materialbruk, som viser nyttefunksjon i tillegg til en estetisk opplevelse, som plasserer objektene i et skjæringspunkt mellom design og kunst. 22 november åpner salgsutstillingen UNiK med Christina Peel, Guri Sandvik, noidoi, Barmen & Brekke, Kneip, Studio Føy, Anne Udnes, Kari Mølstad, Nina Malterud, Elisa Helland-Hansen og Tonning & Stryn med design av Andreas Engesvik. Salgsutstillingen UNiK står frem til 22. desember.

Hver lørdag kan du i tillegg møte kunsthåndverkernene til en UNiK samtale vi har kalt ”coffee with makers”.

Utstillingen er kuratert av Hege Barnholt

Foto: Stian Korntved Ruud og Bjørn Johan Steneresen