Stilleben - Still life - Nature Morte

La deg inspirere.

Det er viktig å hente inspirasjon i hverdagen, og i tiden fremover skal vi gi deg små styling-tips som frisker opp i hjemmet. I dag kan du se et såkalt stilleben som vi arrangerte i gangen. Et stilleben er ganske enkelt små grupper, eller en oppstilling, av hverdagslige gjenstander som skal gi deg ro. Til dette er det viktig at du benytter ting du er glad i og som gir deg gode følelser. I vårt stilleben har vi blandet planter, kvister, keramikk, nytt og gammelt.

bilde1

Stilleben - Still life - Nature Morte

Lampen fra Inga Sempé er fra Hole design. – by Lassen bord fra Verket Interiør. Foto © Bjørn Johan Stenersen

Be inspired
We feel it`s important to find inspiration in our everyday lives. Going forward we aspire to give you simple and easy-to-use styling tips and tricks to liven up the home. Today we arranged a still life piece in our hallway. A still life is, simply but, a small grouping of everyday objects that together form a tranquil atmosphere. It`s vital that you use things you love, and things that encourage positive emotions. In our still life we have mixed plants, twigs, and ceramics, new and old.