Oslo Design Fair 2016.

Vi nærmer oss messedagene 28. – 31. januar og vi jobber nå med de siste forberedelsene. Til å tolke årets tema – The Return of Cosy – har Oslo Design Fair invitert tre aktører til å utforske og lage messens tendensutstilling. I Glassgaten skal vi, Per Olav Sølvberg og Christina Hærra tolke temaet i hver sin stue. Vi er helt sikre på av det blir tre relativt ulike opplevelser.
Du kan lese mer på www.oslodesignfair.com

ODF 1

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Foto © Bjørn Johan Stenersen

We are closing in on the Oslo Design Fair (28th – 31st of January), and we are working on our final preparations. This years theme is called The Return of Cosy, and three different participants have been chosen to interpret this theme and create their own showcase of trends in the field, 2athome is one of them. Located in the glass passage of the fair will be showcases made by Per Olav Sølvberg, Christina Hærra, and us respectively. We feel confident that you are in for three distinct experiences.
Read more on www.oslodesignfair.com