Stram og enkel.

Når vi valgte å sette opp en vegg i trappegangen for å skape et tydeligere skille mellom etasjene, ønsket vi noe mer enn en kjedelig flat grå vegg. Veggen ble grå, men ikke så kjedelig når vi felte inn en minimalistisk stram og enkel hylle. Her skifter årstidene og er det første som møter oss når vi kommer hjem. Hyggelig – og i tillegg er den arealeffektiv. Vinn – vinn i en liten gang.

veggsukulent

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Foto © Bjørn Johan Stenersen

Neat and clean
When we chose to put up a wall next to our stairwell, to create a more defined distinction between floors, we did not want grey and dull. The wall turned grey in the end, but not dull as we included a small minimalistic built in shelf. The decor changes with the seasons, and greets us happily every time we walk inside. A win-win in a small hallway.