Design - Norsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri Format

Underveis.

18 mai åpnet Galleri Format sin salgsutstilling med nye arbeider av Guri Sandvik. Hege har vært så heldig å kuratere utstillingen sammen med Guri. Guri Sandvik har kalt utstillingen Underveis, – noe som er veldig passende for en keramiker som er genuint opptatt av følsomheten i materialer, farger og former.

Design - Norsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri Format

Alle objektene har små ulikheter og spor av Guris avtrykk på overflaten.
– Jeg er opptatt av kontrasten mellom de strenge linjene, det harde materialet og taktiliteten i overflaten. Objektene glaseres inni, men utenpå er de uglasserte og pusset nitidig flere ganger. Og jeg inviterer til å ta/kjenne på objektene. Formspråket er minimalistisk, noen ganger arkitektonisk, og jeg er opptatt av det som skjer i rommet mellom objektene. Hvert objekt har sin egen verdi, men sammen skaper de en helhet, et stilleben. De er både bruksgjenstander og skulpturelle former i seg selv.
Salgsutstillingen kan du besøke i perioden 18. mai til 18. juni.

Norsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri FormatNorsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri FormatNorsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri FormatNorsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri Format

Norsk design – Guri Sandvik – Keramikk – Galleri Format

Foto ©Bjørn Johan Stenersen

 

Underway
On May 18th Gallery Format opened its sales exhibition of Guri Sandvik’s works. Hege curated this exhibit in collaboration with the artist. Sandvik has named the exhibit «Underveis», which translates roughly to underway, and is very fitting for a ceramist who is genuinely concerned with the tactility of materials, colours and shapes.

All the objects have tiny differences in the surface due to Guri’s handicraft.
– I love the contrast between the hard lines and material, and the tactility of the finished surface. The objects are glazed on the inside, but rougher on the outside. And I invite you to touch and feel them with your hands. The shapes are minimalistic, sometimes architectural, and I care about what happens between the objects when they are put in a room like this. Every object has its own value, but together they create a whole, a still life of sorts. They are meant both for practical use and as sculptures.
The exhibit is open from May 18th to June 18.