Visuell estetikk.

Det var med litt spent nysgjerrighet vi gikk ned trappene til Guris keramikkverksted. Vi var vel egentlig litt uvitende om hvor omfattende og utfordrende denne keramiske kunstformen er. Men etter noen timer med Guri må det innrømmes at respekten for bransjen økte. Hvert eneste produkt er helt unikt. Uansett om de formes samtidig, brennes sammen og pusses likt, – så fremstår de svært ulike. Guris keramikk er visuelt stramt og estetisk, men samtidig veldig skjørt og følsomt. På nært hold forstår vi etter hvert at fremstillingen av hennes vakre keramikk tar dager, – ikke timer som vi i vår uvitenhet trodde.
Guri Sandviks keramiske objekter støpes i innfarget porselen og terracotta.
– Jeg tilstreber rene geometriske former, nærmest industrielle, men etterlater bevisst vage spor av håndverket i overflaten. Form, linjer og stofflighet er i fokus. Jeg liker kontrasten mellom det harde materialet, de strenge formene og den taktile uglasserte flaten på utsiden av objektene. I arbeidet med skålene utfordrer formens balansepunkt.

1 Guri Sandvik

Denne dagen gikk med på å sette oss inn i startfasen av prosessen. Deretter skulle skålen pusses og brennes. Så pusses og glaseres, for igjen å brennes . Og til slutt en siste finpuss. Dvs at det tar noen dager …

Denne dagen gikk med på å sette oss inn i startfasen av prosessen. Deretter skulle skålen pusses og brennes. Så pusses og glaseres, for igjen å brennes . Og til slutt en siste finpuss. Dvs at det tar noen dager …

Guri Sandvik deler verksted med 4 andre keramikere under navnet: d5 – se www.d5blog.wordpress.com

Guri Sandvik deler verksted med 4 andre keramikere under navnet: d5 – se www.d5blog.wordpress.com

Untitled-6

Under Oslo Open, 16.-17. april 2016, kan du besøke Guri og hennes kolleger i Dannevigsveien 5 på Sagene. Dette er en festival hvor byens kunstnere åpner dørene til sine verksteder for publikum. Se mer på www.osloopen.no Foto © Bjørn Johan Stenersen

Under Oslo Open, 16.-17. april 2016, kan du besøke Guri og hennes kolleger i Dannevigsveien 5 på Sagene. Dette er en festival hvor byens kunstnere åpner dørene til sine verksteder for publikum. Se mer på www.osloopen.no
Foto © Bjørn Johan Stenersen

Visual aesthetics
We harbored excited curiosity as we walked down the stairs to Guri’s ceramics workshop. I guess you could say we were slightly ignorant about how challenging this art form could be. But after our time with Guri we had newfound knowledge and respect for the work of a potter. Every single piece is unique. Even if they are shaped at the same time, fired together and polished the same way, they appear diverse in their aesthetics. Guri’s pottery work is visually very clean, but also fragile and sensitive. So after seeing the process up close we realized that the creation of her art takes days, not hours as we foolishly thought.
Guri Sandvik’s pottery is made from porcelain and terra cotta.
– I strive to achieve clean geometric shapes, almost industrial, but with intentional traces of my handicraft on the surface. The focus is on shape, lines, and texture.
I enjoy the contrasts between the hard materials, the strict lines, and the tactile unglazed outside of the pieces. Working with the bowls is to challenge the balance of the various shapes.

3 Comments
 • Elizabeth Devik

  28. mars 2016 at 10:56 pm

  Hei! Jeg er interessert å kjøper noe av disse blomsterpotter ….Hvor kan jeg få takke dem?…

  • Hege og Bjørn Johan

   29. mars 2016 at 11:13 am

   Hei Elisabeth.
   Disse kan du få kjøpt hos Kollekted by i Rathkesgate 4, Oslo

 • Pingback:Guri snakker om … | d5 sin verkstedsblogg

  29. mars 2016 at 9:17 pm